Kuntouttava työtoiminta

 

 • Höyhtyän Välkkeellä toimii tällä hetkellä neljä kuntouttavan työtoiminnan ryhmää. Ryhmien koot ovat 6-12 henkilöä ja toimintaan osallistutaan 1-4 päivänä viikossa.
 • Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointi, syrjäytymisen ja työttömyyden aiheuttamien kielteisten vaikutusten ehkäisy sekä elämän- ja arjenhallinnan vahvistaminen.
 • Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jota järjestää kunta.

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät

Hyvinvointia Lintulammelta
 • Aloitti toimintansa syksystä 2015
 • Kuntouttavan työtoiminnan ryhmän ohjaajana Hilkka Korhonen.
 • Ryhmän osallistujat avustavat ohjaajansa johdolla alueen vanhuksia talvisin lumitöissä ja kesäisin pihanhoidossa, kauppa- ja apteekkiasioissa, ulkoiluttavat alueella asuvia yksinäisiä, palvelutalojen asukkaita ja käyvät vanhusten kodeissa juttelemassa.
Kehittävä kuntouttava
 • Ryhmä aloittanut toimintansa syyskuussa 2018
 • Kuntouttavan työtoiminnan ryhmän ohjaajana toimii Petra Rutanen.
 • Toiminnan tavoitteena on luonto- ja elämysliikunnan avulla ehkäistä osallistujien työttömyyden kielteisiä vaikutuksia heidän toimintakykyynsä ja tarjota monipuolisia kokemuksia luonnon ja liikunnan parissa unohtamatta unen ja ravintoasioiden merkitystä.
Luovasti Lintulammella
 • Ryhmä aloittanut toimintansa syyskuussa 2018
 • Kuntouttavan työtoiminnan ryhmän ohjaajana toimii Miina Piippo.
 • Ryhmä on ns. kynnyksetön ja soveltuu kaikille luovasta toiminnasta kiinnostuneille työnhakijoille.
 • Ryhmän toiminta painottuu kädentaitojen kehittämiseen kestävän kehityksen hengessä.
 • Toiminnan avulla herätellään ja kehitetään osallistujien luovuutta.
Aktiivisesti yhdessä
 • Kuntouttavan työtoiminnan ryhmän ohjaajana toimii Tommi Villa.
 • Ryhmän toiminta painottuu liikuntaan ja aktiviteettien ohjaamiseen työtoiminnan ohjaajan kanssa.
 • Mukana myös tapahtumien suunnittelua, yhteisöllisiä projekteja ja yhteistyötä muiden ryhmien kanssa.
 • Toiminnan ideana on oman fyysisen hyvinvoinnin parantaminen, arkirytmin tukeminen ja yhdessä tekeminen. Ohjaaja myös auttaa suunnittelemaan mahdollisia jatkopolkuja opiskeluun tai työelämään.

Kuntouttavien työtoiminnan ryhmien elintapaohjaus

 • Unirytmi
 • Unenlaatu
 • Apukeinot uneen
 • Arki- ja hyötyliikunta
 • Liikkumisympäristöt
 • Lajit
 • Höntsäilyt
 • Kokeilut
 • Liikuntapassi
 • Terveellinen ruoka
 • Ateriarytmi
 • Käytännössä oppiminen
 • Keinot
 • Vertaistuki
 • Tutustumiset keskuksiin