Asukasyhdistyksen hankkeet

Yhdessä yhdenvertainen 2017-2018

  • Hankkeessa on mahdollista saada vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua
  • toteutetaan henkilökohtaista apua päivittäisissä toiminnoissa, joita ovat mm. liikkuminen, pukeutuminen, hankilökohtainen hygienia, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteys, asiointi, harrastukset ja virkistys
  • tavoitteena on avustettavan henkilön itsenäisyyden ja riippumattomuuden lisääminen
  • henkilökohtaista apua annetaan Oulun kaupungin alueella palveluohjausyksikön sosiaalityöntekijöiden päätöksen mukaisesti
  • toimintaa toteutetaan kuntouttavalla työotteella huomioiden asiakkaan itsemääräämisoikeus ja eettiset periaatteet
  • tarjoaa ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta alalle, jossa työllisyysnäkymät ovat hyvät
  • kouluttaa alle 30-vuotiaita henkilöitä oppisopimuksella kodinhuoltajan ja liikuntaneuvojan perustutkintoon, joissa molemmissa on vammaistyön painotus, sekä lähihoitajan tutkintoon
  • tarjoaa ohjausta ja tukea sekä opiskelun että työjakson aikana
  • tarjoaa työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja yhteistyössä kaupungin vammais- ja mielenterveyspalveluiden, liikuntapalveluiden sekä vammaisjärjestöjen kanssa
  • järjestää vammaisten henkilöiden avustamisesta kiinnostuneille henkilöille ”Avustamisen perusteet” -kursseja

Yhdessä yhdenvertainen -hankkeen yhteystiedot:

Taina Vainionpää, projektipäällikkö, p. 0440127088, [email protected]

Sanna Pitkänen, projektityöntekijä, p. 0445786640, [email protected]

Iinamaija Sala, projektityöntekijä, p. 0447409732, [email protected]

Hyvinvointia kotiin 2017-2018

Hankkeessa koulutetaan palkkatuella ryhmämuotoisessa oppisopimustyösuhteessa nuorten yhteiskuntatakuun piirissä olevia alle 30-vuotiaita ammatillista koulutusta vailla olevia tai muutoin työelämässä tuen ja ohjauksen tarpeessa olevia henkilöitä sekä muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia (yli vuoden työttömänä olevia) henkilöitä.

Oppisopimuskoulutuksena toteutetaan Kuntoutumisen tukemisen tutkinnonosa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta sekä kotityöpalvelujen ammattitutkinnosta Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen.

Hankkeessa keskitytään myös hankkeeseen osallistuvien koulutus- ja työelämävalmiuksien parantamiseen sekä avustustehtäviin tähtäävän oppisopimuskoulutuksen valmentamiseen ja läpiviemiseen. Usein vaikeasti työllistyvillä tai esimerkiksi maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä ei ole taloudellisesti mahdollisuutta osallistua vastaavien tutkintojen päiväkoulutukseen. Myös riittämätön koulutustausta tai työkokemus alalta vaikeuttavat hankkeen kohderyhmään kuuluvien hakeutumista suoraan ko. koulutuksiin avointen markkinoiden kautta.
Uusi ryhmä aloittaa oppisopimustyösuhteet syyskuun 2017 puolivälin jälkeen. Hankkeeseen otetaan myös aika ajoin työkokeilijoita sekä palkkatuettuja työntekijöitä. Hanke päättyy 31.12.2018.

Hyvinvointia kotiin -hankkeen yhteystiedot:

Taru Pernu, projektipäällikkö puh 045 651 2163, [email protected]

Anne Varis, ohjaaja puh 044 596 0023, [email protected]

Kirsti Hanhisuanto, ohjaaja puh 044 712 9386, [email protected]

Font Resize