Lähellä sinua

Tukea oikea-aikaisesti
2020-2023

Hankkeen tarkoitus

Hanke tarjoaa työkokeilujaksoja ja palkkatukityötä työttömille henkilöille. Lisäksi hanke tarjoaa ammatillista koulutusta oppisopimuksella alalle, jossa työllistymisnäkymät ovat erinomaiset.

Hankkeessa kehitetään lähiavustajan ja liikuntaneuvojan koulutusta vastaamaan työelämän tarpeita. Kehittämistyötä tehdään yhdessä oppilaitosten, Oulun kaupungin ja paikallisten yritysten kanssa.

Hankkeessa toteutetaan avustajapalveluita vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla, sekä kotiin annettavaa kuntouttavaa liikuntaa yli 65-vuotiaille. Palvelun tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen, itsenäisyyden, riippumattomuuden ja osallisuuden lisääminen. Lisäksi järjestämme retkiä, tapahtumia ja kesäleirejä.

Kohderyhmät

Alle 30-vuotiaat työttömät
Yli 50-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät
Muut pitkäaikaistyöttömät
Osatyökykyiset
Maahanmuuttajat

Palvelut työttömille henkilöille

Valmentavat työkokeilujaksot

Valmentavissa työkokeilujaksoissa on mahdollista tutustua hoiva- ja liikunta-alan tehtäviin, tunnistaa ja vahvistaa omia voimavaroja sekä osaamista, harjoitella vuorovaikutus- ja työnhakutaitoja. Jakso sisältää uraohjausta.

Palkkatukityö

Hankkeeseen on mahdollista tulla myös palkkatukityöhön ja saada arvokasta työkokemusta hoiva- ja liikunta-alalta.

Avustamistyön ja liikkumisen perusteet

Työkokeiluna suoritettava kurssi toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Kurssilla tutustutaan avustamiseen ja ikäihmisten kuntouttavan liikunnan työhön. Kurssilla harjoitellaan mm. avustamis- ja siirtomenetelmiä, suoritetaan EA1-kortti ja hygieniapassi, sekä tehdään käytännön työharjoittelu. Kurssi sisältää lähiopetusta ja työharjoittelua.

Oppisopimus

Hankkeessa voi kouluttautua lähiavustajaksi, liikuntaneuvojaksi, lähihoitajaksi tai tulla opiskelemaan lähihoitajan osatutkintoa.

Ota yhteyttä

Taina Vainionpää

Projektipäällikkö

Tarja Pietarila

Ikäihmisten kuntouttava liikunta

Sanna Pitkänen

Avustajapalvelut