Lähellä sinua

Tukea oikea-aikaisesti
2020-2023

Hankkeen tarkoitus

Hanke tarjoaa valmentavia työkokeilujaksoja työttömille henkilöille. Lisäksi hankkeessa toteutetaan ammatillista koulutusta oppisopimuksella lähikuntouttajan ja lähiavustajan koulutuksiin ikäihmisten palveluihin. Autamme kohderyhmään kuuluvia henkilöitä löytämään oppisopimuspaikkoja paikallisista hoiva-alan yrityksistä.

Hankkeessa kehitetään lähiavustajan ja lähikuntouttajan koulutusta vastaamaan työelämän tarpeita. Kehittämistyötä tehdään yhdessä oppilaitosten, Oulun kaupungin ja paikallisten yritysten kanssa.

Hankkeessa toteutetaan kotiin annettavaa kuntouttavaa liikuntaa yli 65-vuotiaille. Palvelun tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen sekä itsenäisyyden, riippumattomuuden ja osallisuuden lisääminen.

Kohderyhmät

Alle 30-vuotiaat työttömät
Yli 50-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät
Muut pitkäaikaistyöttömät
Osatyökykyiset
Maahanmuuttajat

Palvelut työttömille henkilöille

Valmentavat työkokeilujaksot

Valmentavissa työkokeilujaksoissa on mahdollista tutustua hoiva- ja liikunta-alan tehtäviin, tunnistaa ja vahvistaa omia voimavaroja sekä osaamista, harjoitella vuorovaikutus- ja työnhakutaitoja. Jakso sisältää uraohjausta.

Avustamistyön ja liikkumisen perusteet

Valmentava työkokeilujakso toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Jaksolla tutustutaan avustamiseen ja ikäihmisten kuntouttavan liikunnan työhön. Jaksolla harjoitellaan mm. avustamis- ja siirtomenetelmiä sekä suoritetaan EA1-kortti ja hygieniapassi. Työkokeilujaksolta saa hyvät valmiudet esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan työhön.

Oppisopimus

Autamme kohderyhmään kuuluvia henkilöitä löytämään oppisopimuspaikkoja lähiavustajan koulutukseen ikäihmisten palveluista. Hankkeen työpaikkaohjaajat toimivat oppisopimuksen valmentajina.

Ota yhteyttä

Tarja Pietarila

Projektipäällikkö

Timo Korkiakoski

Ikäihmisten kuntouttava liikunta

Sanna Pitkänen

Valmentavat työkokeilut