Lähellä sinua

Tukea oikea-aikaisesti
2020-2023

Hankkeen tarkoitus

Hanke tarjoaa valmentavia työkokeilujaksoja työttömille henkilöille. Lisäksi hankkeessa toteutetaan ammatillista koulutusta oppisopimuksella lähikuntouttajan ja hoiva-avustajan koulutuksiin ikäihmisten palveluihin. Autamme kohderyhmään kuuluvia henkilöitä löytämään oppisopimuspaikkoja paikallisista hoiva-alan yrityksistä.

Hankkeessa kehitetään hoiva-avustajan ja lähikuntouttajan koulutusta vastaamaan työelämän tarpeita. Kehittämistyötä tehdään yhdessä oppilaitosten, Oulun kaupungin ja paikallisten yritysten kanssa.

Hankkeessa toteutetaan kotiin annettavaa kuntouttavaa liikuntaa yli 65-vuotiaille. Palvelun tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen sekä itsenäisyyden, riippumattomuuden ja osallisuuden lisääminen.

Kohderyhmät

Alle 30-vuotiaat työttömät
Yli 50-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät
Muut pitkäaikaistyöttömät
Osatyökykyiset
Maahanmuuttajat

Palvelut työttömille henkilöille

Työhönvalmennus

Valmennus on yksilöllistä. Valmennuksen alussa kartoitetaan tarpeet ja sovitaan tavoitteet. Valmennustapaamisten ajankohdat sovitaan yhdessä valmentajan kanssa. Tapaamiset järjestetään kahden kesken valmentajan kanssa henkilökohtaisesti tai verkossa.

Halutessa/ tarvittaessa ryhmätyöskentelyä.

Sisältöä voivat olla:

  • omien vahvuuksien/ osaamisen kartoittaminen ja selventäminen (VOIMAKEHÄ® )
  • työkyky asiat käyttäen esim. Kykyviisaria
  • työelämätaidot
  • työnhakuasioissa ohjaaminen
  • työkokeilupaikan etsiminen
  • työpaikan tai opiskelupaikan etsiminen
  • tietoa oppisopimuksesta
Valmentavat työkokeilujaksot

Valmentavissa työkokeilujaksoissa on mahdollista tutustua hoiva- ja liikunta-alan tehtäviin, tunnistaa ja vahvistaa omia voimavaroja sekä osaamista, harjoitella vuorovaikutus- ja työnhakutaitoja. Jakso sisältää uraohjausta.

Avustamisen ja liikkumisen perusteet valmentava työkokeilu

Hoivatyöhön valmentavan työkokeilun tavoitteena on ohjata ja kannustaa osallistujaa selkiyttämään omaa ammatillista tulevaisuuttaan sote-alalla. Työkokeilujaksolla tutustutaan hoivatyön peruskäsitteisiin teoriassa ja käytännössä. Jakson aikana suoritetaan mm. hygieniapassi ja EA1-kortti.

Oppisopimus

Autamme kohderyhmään kuuluvia henkilöitä löytämään oppisopimuspaikkoja. Hankkeen työpaikkaohjaajat toimivat oppisopimuksen valmentajina.

Ota yhteyttä

Tarja Pietarila

Projektipäällikkö

Timo Korkiakoski

Ikäihmisten kuntouttava liikunta

Sanna Pitkänen

Valmentavat työkokeilut