Oulussa Lintulammen asukasyhdistys ja Välittämisen keskus Välke haastavat kaikki asukasyhdistykset erilaisiin välittämisen tekoihin.

Ouluun tarvitaan uutta välittämisen kulttuuria, jotta lähiyhteisömme ihmiset voivat kokea elämäniloa ja turvallisuutta.

Tuija Pohjola

Puheenjohtaja, Lintulammen asukasyhdistys