Asukasyhdistyksen avoimet työpaikat ja Avustamistyön perusteet -kurssi työkokeiluna

Maksuttomat perheliikuntaryhmät käynnistyvät Mäntylän päiväkodilla ja Lintulammen koulussa
13.8.2018
Oppisopimusinfoa TE-toimiston auditoriossa tiistaina 25.9. kello 14
20.9.2018

Avustajan paikka

Työaika 31,5h/vko ja palkka vähintään 1430,04€/kk koulutuksesta riippuen. Työnkuva: Vammaisten, vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien avustaminen päivittäisissä toiminnoissa heidän kodeissaan ja kodin ulkopuolella asioinneissa ja harrastuksissa. Työtä voi edeltää sovittaessa työkokeilujakso. Yhteydenotot Taina Vainionpää p. 044 012 7088 taina.vainionpaa@gmail.com

Oppisopimuspaikkoja kotityöpalvelualan ja lähihoitajan osatutkintoihin

Työaika 33 h/viikko , palkkaus kotityöpalvelualan oppisopimuksessa 33h/vko 1446,82€ ja läihoitajan oppisopimuksessa 33h/vko 1630,93€.  Työnkuva: Vammaisten, vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien avustaminen päivittäisissä toiminnoissa heidän kodeissaan ja kodin ulkopuolella asioinneissa ja harrastuksissa. Työtä voi edeltää sovittaessa työkokeilujakso. Yhteydenotot Taina Vainionpää p. 044 012 7088 taina.vainionpaa@gmail.com

Avustamistyön perusteet –kurssi työkokeiluna

Ajankohta:

5.11.-14.12.2018, yhteensä 29 päivää.

Haku:

Hakemukset 21.10.2018 mennessä s. postilla osoitteeseen taina.vainionpaa@gmail.com lisätietoja antaa Taina Vainionpää p.044 012 7088

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset:

Pitkäaikaistyöttömät ja alle 25-vuotiaat työttömät avustajan työstä kiinnostuneet ja alalle soveltuvat henkilöt.

Koulutuksen tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on ohjata ja kannustaa opiskelijaa selkiyttämään omaa ammatillista tulevaisuuttaan avustamistyössä. Työkokeilussa opiskelija saa itseluottamusta ja valmiuksia selviytyä työelämässä esim. henkilökohtaisena avustajana ja/tai lähteä opiskelemaan avustajaksi. Työkokeilu ohjaa opiskelijaa omatoimisuuteen sekä antaa tietoa työelämän rakenteesta ja vaatimuksista.

Opiskelijamäärä: noin 15- 20 opiskelijaa / työkokeilujakso

Koulutuksen sisältö:

Koulutukseen kuuluu 12 lähiopetuspäivää, joihin sisältyy teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua sekä 17 päivää työssäoppimista. Koulutus toteutetaan OSAO: n Kontinkankaan yksikössä. Yhden koulutuspäivän pituus on 7 oppituntia (45 min).

  • yksilöllisten valmiuksien kehittäminen
  • ammatillinen kehittyminen ja oppiminen
  • työelämän rakenteet ja vaatimukset
  • ammatillisen osaamisen vahvistaminen

Työssäoppimista tukee järjestetty tietopuolinen opetus eli lähiopiskelu.

 

 

Font Resize