Asukasyhdistyksen toiminnan 104000 € tuki jatkuu

Raha-automaattiyhdistyksen hallitus esittää, että Lintulammen asukasyhdistyksen AK3-avustus Matalankynnyksen kohtaamispaikkatoimintaan jatkuu myös vuonna 2017.

Avustusehdotuksessa ehdotetaan tuen määräksi 104.000 euroa. Hallitus antaa samalla ohjeellisen suosituksen tuen jatkamisesta saman suuruisena myös vuosina 2018 ja 2019.