Asukaskokous kehui varauksin Välkettä, päivystyksessä kehitettävää

asukaskokous“Höyhtyän Välke on lähellä, omalla asuinalueella. Hoitajat ovat ammattitaitoisia ja tunnelma on kiireetön. Tilat ovat pienet ja ahtaat, Välkkeen äänet kuuluvat liikaa seinien läpi, yksityisyydessä on korjattavaa.” Tällaista palautetta oli koottu Höyhtyän Välkkeen hoitajavastaanotolla käyneiltä menneen syyskuun asiakaskyselyssä.

Leppoisa tunnelma lämpeni, kun asukkaat ryhtyivät arvioimaan Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen toimintaa. Kipakkaa palautetta annettiin muun muassa ajanvarauksen puhelinpalvelun toiminnasta. Hoitajien ja lääkärien työnjakoon ja yhteistyökäytäntöihin kaivattiin muutoksia, ettei potilaan tarvitse jonottaa paidatta ensin hoitajalle ja hoitajan jälkeen vielä lääkärille. Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Tuija Pohjola kertoi keskustelustaan kokeneen lääkärin kanssa. Lääkärin ohje pitkiin jonotuksiin oli satsaaminen aamujen ensimmäiseen potilashuippuun. Kun aamusuman purkamiseen varataan  kokeneimmat hoitajat ja kokeneimmat lääkärasukasilta2it, loppupäivä sujuu sutjakkaammin.

Uusia kehittäjäasiakkaita

Välkkeen asukasillan keskustelussa kerättiin kiinnostuneiden nimiä hyvinvointipalvelujen kehittäjäasiakkaiksi. Kehittäjäasiakkaat kokoontuvat henkilökunnan kanssa pohtimaan, miten palveluista saataisiin asikaslähtöisempiä. Uusia kehittäjiä saatiin mukaan puolikymmentä.